Šarkauskienė, Asta, and Eugenija Adaškevičienė. “5—6 Klasių Mokinių neformalųjį Fizinį Ugdymą Lemiantys Veiksniai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 3, no. 70 (November 2, 2018). Accessed April 14, 2021. https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/article/view/493.