Bartkevičienė, Aldona, Alfonsas Vainoras, Dalia Bakšienė, Nijolė Raškauskienė, and Sigita Kibildienė. “12—17 Metų krepšininkų širdies Echokardiografinių Ir Funkcinių Rodmenų Ypatumai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 2, no. 73 (October 31, 2018). Accessed April 23, 2021. https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/article/view/431.