Volbekienė, V., A. Emeljanovas, R. Rutkauskaitė, and L. Trinkūnienė. “Mokinių Fizinio Aktyvumo Ir Su Sveikata Susijusio Fizinio pajėgumo Tarpusavio ryšiai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, vol. 4, no. 71, Nov. 2018, doi:10.33607/bjshs.v4i71.480.