Rastauskienė, G. J., K. Kardelis, L. Kardelienė, and S. Kavaliauskas. “Lietuvos aukštųjų Universitetinių Mokyklų kūno kultūros dėstytojų Profesinio Identiteto raiška”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, vol. 3, no. 74, Oct. 2018, doi:10.33607/bjshs.v3i74.426.