Morkūnienė, V., and P. Jucevičienė. “Studentų Mokymosi, grįsto Skirtinga Edukacine Paradigma, Rezultatų Vertinimo Ypatumai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, vol. 3, no. 78, Oct. 2010, doi:10.33607/bjshs.v3i78.365.