Šukys, S. “Dalyvavimo popamokinėje Veikloje sąsajos Su Mokinių Prosocialaus Elgesio raiška”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, vol. 4, no. 79, Oct. 2018, doi:10.33607/bjshs.v4i79.356.