[1]
G. J. Rastauskienė, K. Kardelis, L. Kardelienė, and S. Kavaliauskas, “Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto raiška”, BJSHS, vol. 3, no. 74, Oct. 2018.