Rastauskienė, G. J., Šeščilienė, I. M. and Tilindienė, I. (2018) “Studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų vertinimo metodologinis pagrindimas”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(65). doi: 10.33607/bjshs.v2i65.559.