Šarkauskienė, A. and Adaškevičienė, E. (2018) “5—6 klasių mokinių neformalųjį fizinį ugdymą lemiantys veiksniai”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(70). doi: 10.33607/bjshs.v3i70.493.