Volbekienė, V., Emeljanovas, A., Rutkauskaitė, R. and Trinkūnienė, L. (2018) “Mokinių fizinio aktyvumo ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo tarpusavio ryšiai”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). doi: 10.33607/bjshs.v4i71.480.