Muckus, K. and Krušinskienė, R. (2018) “Staigiosios jėgos poveikis šoklumui: eksperimentų analizė ir skaitinis modeliavimas”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). doi: 10.33607/bjshs.v4i71.473.