Rastauskienė, G. J., Kardelis, K., Kardelienė, L. and Kavaliauskas, S. (2018) “Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto raiška”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). doi: 10.33607/bjshs.v3i74.426.