Morkūnienė, V. and Jucevičienė, P. (2010) “Studentų mokymosi, grįsto skirtinga edukacine paradigma, rezultatų vertinimo ypatumai”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(78). doi: 10.33607/bjshs.v3i78.365.