Šukys, S. (2018) “Dalyvavimo popamokinėje veikloje sąsajos su mokinių prosocialaus elgesio raiška”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(79). doi: 10.33607/bjshs.v4i79.356.