Tumynaitė, L., Miežienė, B., Mok, M. M. C., Chin, M.- kai, Putriūtė, V., Rupainienė, V., Stankevičienė, G. and Emeljanovas, A. (2018) “Effects of Intervention ‘Hopsport Brain Breaks’ Program on Physical Fitness and Sedentary Behaviour in Primary School”, Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(94). doi: 10.33607/bjshs.v3i94.129.