Šarkauskienė, Asta, and Eugenija Adaškevičienė. 2018. “5—6 Klasių Mokinių neformalųjį Fizinį Ugdymą Lemiantys Veiksniai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 3 (70). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.493.