Volbekienė, Vida, Arūnas Emeljanovas, Renata Rutkauskaitė, and Laima Trinkūnienė. 2018. “Mokinių Fizinio Aktyvumo Ir Su Sveikata Susijusio Fizinio pajėgumo Tarpusavio ryšiai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 4 (71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.480.