Muckus, Kazimieras, and Radvilė Krušinskienė. 2018. “Staigiosios jėgos Poveikis šoklumui: Eksperimentų Analizė Ir Skaitinis Modeliavimas”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 4 (71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.473.