Bartkevičienė, Aldona, Alfonsas Vainoras, Dalia Bakšienė, Nijolė Raškauskienė, and Sigita Kibildienė. 2018. “12—17 Metų krepšininkų širdies Echokardiografinių Ir Funkcinių Rodmenų Ypatumai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 2 (73). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i73.431.