Morkūnienė, Vilma, and Palmira Jucevičienė. 2010. “Studentų Mokymosi, grįsto Skirtinga Edukacine Paradigma, Rezultatų Vertinimo Ypatumai”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 3 (78). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.365.