Šukys, Saulius. 2018. “Dalyvavimo popamokinėje Veikloje sąsajos Su Mokinių Prosocialaus Elgesio raiška”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 4 (79). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.356.