Kyburienė, L., Kšenavičienė, J., Leikus, N., Senikas, D., Sakalauskienė, V., & Senikienė, Žibuoklė. (2018). Visuomenės požiūris į šeimos pedagogo reikmę. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(62). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.583