Rastauskienė, G. J., Šeščilienė, I. M., & Tilindienė, I. (2018). Studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų vertinimo metodologinis pagrindimas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(65). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.559