Šarkauskienė, A., & Adaškevičienė, E. (2018). 5—6 klasių mokinių neformalųjį fizinį ugdymą lemiantys veiksniai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(70). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.493