Muckus, K., & Krušinskienė, R. (2018). Staigiosios jėgos poveikis šoklumui: eksperimentų analizė ir skaitinis modeliavimas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.473