Rastauskienė, G. J., Kardelis, K., Kardelienė, L., & Kavaliauskas, S. (2018). Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto raiška. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.426