Morkūnienė, V., & Jucevičienė, P. (2010). Studentų mokymosi, grįsto skirtinga edukacine paradigma, rezultatų vertinimo ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(78). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.365