Šukys, S. (2018). Dalyvavimo popamokinėje veikloje sąsajos su mokinių prosocialaus elgesio raiška. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(79). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.356