(1)
Merkys, G.; Baršauskienė, V.; Antinienė, D. Lietuvos Studentų emigracinės Nuostatos Ir Jas Lemiantys Veiksniai. BJSHS 2018, 3.