(1)
Kyburienė, L.; Kšenavičienė, J.; Leikus, N.; Senikas, D.; Sakalauskienė, V.; Senikienė, Žibuoklė. Visuomenės požiūris į šeimos Pedagogo Reikmę. BJSHS 2018, 3.