(1)
Rastauskienė, G. J.; Šeščilienė, I. M.; Tilindienė, I. Studentų nuomonės Apie Studijų Dalykų dėstymo Kokybę Tyrimo Duomenų Vertinimo Metodologinis Pagrindimas. BJSHS 2018, 2.