(1)
Antinienė, D. Akademinis Jaunimas Tautinio Apsisprendimo kryžkelėje (empirinė Prieiga). BJSHS 2018, 1.