(1)
Šarkauskienė, A.; Adaškevičienė, E. 5—6 Klasių Mokinių neformalųjį Fizinį Ugdymą Lemiantys Veiksniai. BJSHS 2018, 3.