(1)
Volbekienė, V.; Emeljanovas, A.; Rutkauskaitė, R.; Trinkūnienė, L. Mokinių Fizinio Aktyvumo Ir Su Sveikata Susijusio Fizinio pajėgumo Tarpusavio ryšiai. BJSHS 2018, 4.