(1)
Muckus, K.; Krušinskienė, R. Staigiosios jėgos Poveikis šoklumui: Eksperimentų Analizė Ir Skaitinis Modeliavimas. BJSHS 2018, 4.