(1)
Lapėnienė, D.; Laskienė, S. Pedagogų kūrybiškumą profesinėje Veikloje lemiančių Veiksnių Analizė. BJSHS 2018, 2.