(1)
Bartkevičienė, A.; Vainoras, A.; Bakšienė, D.; Raškauskienė, N.; Kibildienė, S. 12—17 Metų krepšininkų širdies Echokardiografinių Ir Funkcinių Rodmenų Ypatumai. BJSHS 2018, 2.