(1)
Rastauskienė, G. J.; Kardelis, K.; Kardelienė, L.; Kavaliauskas, S. Lietuvos aukštųjų Universitetinių Mokyklų kūno kultūros dėstytojų Profesinio Identiteto raiška. BJSHS 2018, 3.