(1)
Poderienė, K.; Miseckaitė, B.; Lagūnavičienė, N.; Poderys, J. Širdies Ir Kraujagyslių Sistemos Rodiklių Kaitos ypatybės Atliekant Kartotinius Dozuotus Fizinius krūvius. BJSHS 2018, 1.