(1)
Birontienė, Z. Ugdymo Poveikis priešmokyklinio amžiaus Vaikų Rankų Koordinacijos Rezultatų Kaitai. BJSHS 2018, 1.