(1)
Morkūnienė, V.; Jucevičienė, P. Studentų Mokymosi, grįsto Skirtinga Edukacine Paradigma, Rezultatų Vertinimo Ypatumai. BJSHS 2010, 3.