(1)
Šukys, S. Dalyvavimo popamokinėje Veikloje sąsajos Su Mokinių Prosocialaus Elgesio raiška. BJSHS 2018, 4.