(1)
Tumynaitė, L.; Miežienė, B.; Mok, M. M. C.; Chin, M.- kai; Putriūtė, V.; Rupainienė, V.; Stankevičienė, G.; Emeljanovas, A. Effects of Intervention “Hopsport Brain Breaks” Program on Physical Fitness and Sedentary Behaviour in Primary School. BJSHS 2018, 3.