[1]
Kyburienė, L., Kšenavičienė, J., Leikus, N., Senikas, D., Sakalauskienė, V. and Senikienė, Žibuoklė 2018. Visuomenės požiūris į šeimos pedagogo reikmę. Baltic Journal of Sport and Health Sciences. 3, 62 (Nov. 2018). DOI:https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.583.