[1]
Rastauskienė, G.J., Šeščilienė, I.M. and Tilindienė, I. 2018. Studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų vertinimo metodologinis pagrindimas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences. 2, 65 (Nov. 2018). DOI:https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.559.