Varžybinės veiklos rodiklių kaita Europos elito plaukikams vyrams plaukiant 100 m laisvuoju stiliumi

Authors

  • Ilona Judita Zuozienė
  • Valentina Skyrienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.402

Abstract

Planuojant ir valdant plaukikų rengimą, vienas iš pagrindinių elementų yra informacija apie varžybų rezultatų
augimo tendencijas ir elito plaukikų varžybinės veiklos rodiklių kaitos ypatumus. Plaukikų vyrų, plaukiančių 100 m
laisvuoju stiliumi, 2000—2008 m. Europos čempionatų rezultatų kaitos analizė rodo, kad statistiškai reikšmingai
gerėjo fi nalininkų (49,5 iki 48,69 s) ir pusfi nalininkų (50,17 iki 49,31 s) pasiekimai. Straipsnyje bandoma atsakyti į
klausimą: kas gi tam turėjo įtakos?
Tyrimo tikslas —  nustatyti Europos elito plaukikų varžybinės veiklos rodiklių kaitą per du olimpinius ciklus, jiems
plaukiant 100 m laisvuoju stiliumi.
Buvo tirta 2000, 2002, 2004, 2006 ir 2008 m. Europos čempionatų (EČ) 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungties
vyrų rezultatų ir varžybinės veiklos rodiklių kaita. Analizuotos dvi sportininkų grupės: pirmą sudarė sportininkai, plau-
kę fi nale (n = 8), antrą —  pusfi nalininkai (n = 16). Taigi tiriamąją medžiagą sudarė 120 atvejų. Remiantis R. Haljand
(2008) metodika buvo analizuojami varžybų protokolai ir nagrinėjami šie standartizuoti rodikliai: plaukimo greitis
starto, posūkio, fi nišo ir stabilių lokomocijų ruožuose, plaukimo tempas ir grybšnio ilgis.
Rezultatai rodo, kad didžiausias plaukimo greitis starto ruože buvo pasiektos Endhoveno EČ. Finalininkai  šią dalį
įveikė 2,56 ± 0,07 m / s, pusfi nalininkai —  2,49 ± 0,06 m / s greičiu, tačiau analizuojamas rodiklis statistiškai reikš-
mingai didėjo tik pusfi nalininkų grupėje (t = 2,80, p < 0,05). Per tiriamąjį laikotarpį pastebimas spartus plaukimo
greičio augimas posūkio ruožuose (fi nalininkų rodiklio prieaugiai — t = 5,71; p < 0,001, pusfi nalininkų — t = 4,47;
p < 0,001), fi nišo ruožuose (nuo 1,76 ± 0,09 iki 1,89 ± 0,06 m / s; t = 3,57; p < 0,05) ir pusfi naliuose (nuo 1,78 ± 0,06
iki 1,86 ± 0,09 m / s; t = 3,03; p < 0,05). Rezultatų analizė rodo, kad dviejų olimpinių ciklų laikotarpiu plaukikams
įveikiant 100 m nuotolį laisvuoju stiliumi iš esmės nekito plaukimo tempas ir grybšnio ilgis.
Išvados: 1) Europos elito plaukikų rezultatai, jiems plaukiant 100 m laisvuoju stiliumi, 2000—2008 m. laikotarpiu
statistiškai patikimai gerėjo (t = 2,870—3,440; p < 0,01); 2) labiausiai varžybų rezultatų augimą lėmė reikšmingai
padidėjęs plaukikų greitis starto, posūkio ir fi nišo ruožuose.

Raktažodžiai: plaukimas, varžybinė veikla, greitis, tempas, grybšnio ilgis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Zuozienė, I. J., & Skyrienė, V. (2018). Varžybinės veiklos rodiklių kaita Europos elito plaukikams vyrams plaukiant 100 m laisvuoju stiliumi. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(76). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.402

Issue

Section

Sports Coaching